VOTACIÓ DE LES PROPOSTES
Logo Edició

VOTACIÓ DE LES PROPOSTES

Ja pots votar les teves propostes !

Del 8 al 21 de febrer de 2021 escollim les propostes que pensem més necessàries i adequades. Podeu revisar l'ajuda per votar.

Votació finalitzada
Portem un 100 %
1    Instal·lar marquesines i bancs a les parades del transport públic i més papereres pel poble.
COST: 46.000€
2    Reestructuració i adequació de les instal·lacions de l'estany del Parc del Graó.
COST: 60.000€
3    Construcció d'una colònia-alberg de gats. Lloc a determinar.
COST: 21.175€
4    Zona de pícnic i barbacoes. Lloc a determinar.
COST: 50.000€
5    Creació de zona de jocs infantils a la urbanització de Les Bruixes.
COST: 20.000€
6    Instal·lació de reductors de velocitat a l'entrada i sortida de la urbanització de Les Bruixes.
COST: 1.600€
7    Construcció de vorera i instal·lació d'enllumenat entre el C. del Bosc i Passeig del Parc.
COST: 60.000€
8    Gimnàs a l'aire lliure al Lúdic Park.
COST: 35.000€
9    Enllumenat pista, col·locació de cistelles de bàsquet i taula ping-pong i jocs infantils accessibles a la urbanització Terraferma.
COST: 20.000€
10    Parc de cal·listènia al C. de Lleida amb C. de la Noguera.
COST: 20.000€
11    Cobrir les pistes del pàdel amb ampliació de la teulada existent a les pistes del Parc del Graó.
COST: 60.000€
12    Renovar el parc infantil de la urbanització Buenos Aires.
COST: 60.000€
13    Substitució dels seients del pavelló municipal per uns amb respatller alt.
COST: 7.500€
14    Col·locació de bancs per diferents indrets.
COST: 19.720€
15    Millora de la recollida d'aigües a la Plaça de Gaudí.
COST: 48.000€